Utvärdera kundlojalitet med Net Promoter Score

Som företagare är det viktigt att ha återkommande och nöjda kunder. Gärna kunder som rent av rekommenderar ditt företag till sin familj, vänner och arbetskamrater. För att utvärdera dina kunders lojalitet till ditt varumärke använder du NPS, Net Promoter Score.

Testa Net Promoter Score

Du kan ha världens bästa designer som skapar fanatiskt reklam åt dig, trots det kommer det aldrig övertyga presumtiva kunder så mycket som om en vän eller mamma talar gott om dina produkter eller tjänster. Därför är det smart att utvärdera kundlojaliteten med NPS. Det är en standardiserad metod som används över hela världen och som hjälper företag att växa och skapa bättre kundrelationer. På Questback hittar du den kompletta guiden för att komma i gång med Net Promoter Score för att dina kunder ska bli ambassadörer för ditt märke.

Utveckla företaget

Det är mycket mer effektivt att ha återkommande kunder som helt gratis gör reklam för ditt företag, än att ständigt behöva söka nya kunder. Kundlojalitet är viktigt för att företaget ska kunna växa och vara stabilt. En kundgrupp som återkommer är bättre och mer förutsägbar än enskilda kunder som köper från företaget någon gång emellanåt. Tänk bara på företag som Apple och IKEA. De har inte bara återkommande kunder, utan kunder som identifierar sig med företaget och är intresserade av att köpa nya produkter och tjänster. Genom att göra undersökningar där du utvärderar företagets Net Promoter Score kommer ditt företag växa mycket lättare. Du får reda på vad kunderna verkligen tycker och vad som du bör förbättra.

Företag och entreprenörskap